Donateur worden

Bedankt voor uw interesse om donateur te worden van de Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino! Als donateur van U.L.S.V. Amino steunt u de vereniging met een eenmalige bijdrage.

Amino zet zich in voor MLS en Life Science georiënteerde studenten aan de Universiteit van Utrecht. Voor deze studenten probeert Amino de studietijd zo soepel en leuk mogelijk te laten verlopen, door onder andere onderwijsondersteuning en -verbreding te bieden en het organiseren van vele gezelligheidsactiviteiten.

Het wordt ontzettend gewaardeerd als u Amino wilt helpen om dit mogelijk te maken, door de vereniging te ondersteunen met een eenmalige bijdrage. Dit bedrag zal door Amino gestoken worden in de vele activiteiten en diensten die zij de studenten aanbiedt. De vereniging is al haar donateurs natuurlijk ontzettend dankbaar, en u kunt om deze reden dan ook een persoonlijk kaartje van ons verwachten.

Met het insturen van het formulier hieronder doet u een eenmalige donatie aan de Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino (U.L.S.V. Amino). Hierbij accepteert u automatisch de voorwaarden zoals aangegeven in onze Statuten, Huishoudelijk Reglement, privacyverklaring, aansprakelijkheidsverklaring en op onze website (www.ulsvamino.nl).