Medezeggenschap

De Universiteit Utrecht kent een brede selectie aan medezeggenschapsorganen.

Op opleidingsniveau is dit:

 • CRG, College Respons Groep, hier kunnen bachelorstudenten de cursussen per periode bespreken.
 • PRG, Program Response Group, hier kunnen masterstudenten de cursussen per periode bespreken.
 • OAC, Onderwijs Advies Commissie, hier zitten studenten en docenten die onder andere de uitkomst van de CRG’s en Caracal enquêtes verwerken en dit doorkoppelen aan de cursuscoördinatoren. Daarnaast adviseren zij het onderwijsbestuur over het curriculum of om de gehele studie te verbeteren.

Op departementaal niveau is dit:

 • DAC, Departement Advies Commissie, dit zijn studenten die het departementsbestuur controleren en in nauw contact zaken met het departementsbestuur bespreken.
  • DAC-B (Biologie)
  • DAC-SK (Scheikunde)
 • Departement student bestuurslid, ieder jaar neemt een student plaats in het departementsbestuur, dit om het geluid van de studenten nogmaals te laten horen.

Op facultair niveau is dit:

 • OC, Opleidingscommissie, de facultaire variant van de OAC, bestaande uit afgevaardigden uit de OAC’s. Hier wordt besproken wat OAC’s uitvoeren. Ook shopvakken en interdepartementale vakken worden hier besproken.
 • FR, Faculteitsraad, hier zitten studenten die in nauw contact staan met het faculteitsbestuur van allerlei zaken bespreken, om deze zo beter voor de studenten te maken. Als je bij alle voorgaande raden, commissies of groepen niet terecht kon met je vraag, probleem of opmerking, kun je altijd contact opnemen met de faculteitsraad.
 • Studenten Assessor/Student bestuurslid, ieder jaar neemt een student plaats in het faculteitsbestuur, dit om het geluid van de studenten nogmaals te laten horen.

Op universitair niveau is dit:

 • UR, Universiteitsraad, de overkoepelende medezeggenschapsraad, welke zich bezig houdt met allerlei universiteitsbrede problemen, zoals diversiteit, duurzaamheid en studentenwelzijn. De universiteitsraad staat in nauw contact met het College van Bestuur en controleert deze ook. Als je bij alle voorgaande raden, commissies of groepen niet terecht kon met je vraag, probleem of opmerking kun je altijd contact opnemen met de universiteitsraad.