Amino’s pool tourney

Toernooi reglement

Het doel van het toernooi is om punten verdienen door pool (8-ball) potjes te winnen van andere deelnemers, waarna een match-card ingevuld en ingeleverd dient te worden ter registratie van de gespeelde pot. 

Deelname aan het toernooi begint door een ander lid uit te dagen dat ook wilt deelnemen aan het toernooi, maar ook nog geen geregistreerde deelnemer is. Het is niet mogelijk om deelname te starten door tegen een al geregistreerde deelnemer te spelen: deze potjes zullen niet meegeteld worden en vallen dus buiten het toernooi. Potjes tussen een geregistreerde deelnemer en een ander geregistreerde deelnemer tellen als een normale valide pot binnen het toernooi.

Wanneer er een pot gespeeld is dat meetelt in het toernooi, is de winnaar in staat punten te bemachtigen. De winnaar krijgt punten gelijk aan het aantal ballen dat de tegenstander nog over heeft (exclusief de zwarte 8-bal). Wanneer de verliezer geen bal meer over heeft, en dus ook met het er in schieten van de zwarte bal bezig was, zal de winnaar 0 punten krijgen. De verliezer van de pot krijgt er geen punten bij, maar zal altijd 1 punt verliezen.

Bijvoorbeeld: jij hebt eerder al jouw volle ballen er in geschoten, je schiet zojuist de zwarte bal er in, en de tegenstander heeft nog twee van zijn halfvolle ballen over; dan verdien jij +2 punten op je score en je tegenstander -1.

Let op:

 • Om de kansen van de deelnemers gelijk te houden mag elke deelnemer maar 5 toernooi potjes per week (maandag t/m vrijdag) spelen. Elk potje dat een deelnemer binnen de week over dat aantal heen gaat, zal niet meegeteld worden en valt dus buiten het toernooi. Hou daarom rekening met hoe veel potjes je gespeeld hebt in een week, maar ook hoeveel potjes je tegenstander heeft gespeeld.
 • Match-cards dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden naar aanleiding van een gespeelde pot. Elke gespeelde pot waarvoor geen match-card is ingeleverd, of onvolledig of incorrect ingevuld is, zal niet meetellen en valt dus buiten het toernooi.
 • Match-cards dienen ingeleverd te worden op de kamer in de daarvoor bestemde inbox. Hierbij zal ook een ranking ophangen van de top beste deelnemers, welke elke week geupdate zal worden.
 • Potjes mogen alleen op de kamer gespeeld worden. Deelnemers mogen ten alle tijden uitdagingen afwijzen.

Spelregels (8 ball)

De volgende standaard 8-ball pool regels zijn van toepassing:

 • Twee spelers spelen tegen elkaar, elk dient gedurende het spel alle óf halve ballen óf hele ballen er in te krijgen, wat bepaald wordt door de eerste bal die een speler er in schiet. Ten alle tijde mag alleen de witte cue-ball gestoten worden om dit te bereiken.
 • In de eerste stoot wordt de driehoek aan ballen gebroken met zwart in het midden, waarbij de driehoek geplaatst is in het midden van één van de twee zijdes van de tafel. Dit gebeurd door het stoten van de witte cue-ball welke in het midden aan de tegenovergestelde kant van de tafel geplaatst wordt. Tijdens deze eerste stoot kan geen balsoort bepaald worden door een speler; dit kan alleen tijdens de stoten die hier op volgen.
 • Wanneer een speler een bal er in schiet wanneer nog geen balsoort is bepaald, mag hij nogmaals stoten en is zijn tegelijkertijd zijn balsoort bepaald. Als dit toevallig twee ballen van verschillende kleursoorten betreft, mag diegene kiezen welke balsoort hij neemt. Wanneer balsoort is bepaald mag een speler enkel nog een keer stoten wanneer hij een bal van zijn eigen soort er in schiet.
 • Wanneer de balsoort is bepaald hoort een speler met zijn stoot als eerst een bal van zijn eigen soort te raken. Mocht dat niet het geval zijn, of mocht de speler helemaal geen andere bal raken, dan is de tegenstander aan beurt en mag hij de witte bal naar keuze plaatsen waar hij wilt. Als een speler met een dergelijke foutieve stoot toch een bal van zijn eigen soort er indirect in stoot, mag hij niet nogmaals stoten.
 • Wanneer een speler tijdens zijn stoot de witte bal in een pocket stoot, dan is de tegenstander aan de beurt en mag hij de witte bal naar keuze plaatsen waar hij wilt. Als een speler met een dergelijke foutieve stoot een bal van zijn eigen soort er in stoot, mag hij eveneens niet nogmaals stoten.
 • Het, per ongeluk of niet, indirect stoten van de tegenstander zijn bal in een pocket wordt niet gezien als een foutieve stoot. Wanneer de speler ook een bal van zijn eigen soort er in stoot en zijn eigen balsoort eerst geraakt heeft, mag hij zoals gewoonlijk nogmaals stoten.
 • Wanneer een speler de zwarte bal in een van de pockets stoot, direct of indirect, terwijl er nog ballen van zijn eigen soort op tafel liggen, zal hij direct het spel verliezen.
 • Wanneer een speler alle ballen van zijn eigen soort in de pockets heeft gekregen, kan diegene het spel winnen door de zwarte bal naar keuze in één van de 8 pockets te krijgen.
 • Wanneer de zwarte bal in een pocket gestoten wordt, en in dezelfde stoot de witte cue-ball ook in een pocket beland, zal de speler direct het spel verliezen.