Privacy

Privacyverklaring Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij (Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino) verwerken persoonsgegevens als u gebruik maakt van haar diensten zoals een website. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in eigen beheer of in beheer van de Universiteit. Voor het verwerken van de gegevens heeft u bij inschrijving toestemming gegeven. ULSV Amino verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Uw naam (voorletters-, tussenvoegsel en achternaam)
Uw roepnaam
Uw adresgegevens bestaande uit huisnummer, postcode en woonplaats
Uw e-mailadres
Uw geboortedatum
Uw bankrekeningnummer
Uw studentnummer
Uw studie
Uw telefoonnummer
Uw IP-adres

Waarom ULSV Amino deze gegevens nodig heeft
Wij verwekren uw persoonsgegevens voor administratie, om schriftelijk contact (e-mail of post) met u op te kunnen nemen, het rondmailen van een nieuwsbrief en bevestigingen en coördinatie van activiteiten waar haar leden aan meedoen. Uw persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor het versturen van fysieke post, automatische incasso en wettelijke plicht.

Daarnaast kan ULSV Amino uw persoonsgegevens gebruiken om een met u gesloten overeenkomst van een opdracht uit te voeren.

Bewaartijd van de verzamelde gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit komt overeen met de duur van het lidmaatschap van ULSV Amino. Daarna worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of ULSV Amino niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoongegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals een activiteit) met u, als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op korte termijn zijn wij niet van plan om uw gegevens te verstrekken aan organisaties buiten de EU.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Amino worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens bestaan uit het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurd. Deze gegevens worden gebruikt voor websitebeheer en analyses van bezoek- en klilkgedrag op de website. ULSV Amino gebruikt deze informatie om de werking en veiligheid van de website te verbeteren en om misbruik te voorkomen. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
ULSV Amino gebruikt functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het goed functioneren van de website. Om deze reden wordt er niet gevraagd om cookies te accepteren voordat de website geopend wordt. Voor functionele cookies is het namelijk niet verplicht om dat te vragen.

Social media
Wij gebruiken diensten van Google vanwege administratieve redenen en om onze diensten aan te bieden. Wij gebruiken Facebook voor promotie van activiteiten en algemeen contact met de leden. Foto’s van activiteiten worden afgeschermd geplaatst op Flickr, tenzij er door u verzocht wordt om een foto niet te plaatsen. Voor desbetreffende omgang met persoonsgegevens van deze bedrijven, raadpleeg de privacyverklaringen van Google, Facebook en Yahoo.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering gebeurt onder voorwaarde dat de gegevens niet meer relevant zijn voor diensten die wij aanbieden. U heeft ook het recht om eerder gegeven toestemmingen te allen tijde weer in te trekken, evenals dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@ulsvamino.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van u en uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem contact op met ons via bestuur@ulsvamino.nl.

www.ulsvamino.nl is een website van ULSV Amino. ULSV Amino is als volgt te bereiken

Postadres:Padualaan 8, 3584 CH, N403
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:71648623
Telefoon:
E-mailadres:bestuur@ulsvamino.nl