Uitschrijven

Met het invullen van het onderstaande formulier wordt je uitgeschreven als lid van de Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino (U.L.S.V. Amino).

Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 september, dus uitschrijven kan alleen vóór 1 september, anders blijf je de contributie schuldig voor het nieuwe verenigingsjaar. Bij uitschrijving tijdens het verenigingsjaar (collegejaar), blijf je het jaar waarvoor je hebt betaald nog meetellen als lid tot de start van het nieuwe verenigingsjaar.Begunsterschap houdt in dat je Amino financieel blijft steunen met 10 euro per jaar. Hiervoor mag je de nieuwsbrief nog ontvangen, krijg je het jaarverslag toegezonden, ben je welkom bij verscheidene activiteiten en ben je bovenal een grote steun voor Amino en haar leden! Uitschrijven kan natuurlijk te allen tijden, met dezelfde voorwaarden als bij een lidmaatschapuitschrijving.

Donateurschap houdt in dat je Amino eenmalig financieel steunt met een bedrag naar keuze, van minimaal 10 euro. Hiervoor krijg je het jaarverslag toegezonden, ben je welkom bij verscheidene activiteiten en ben je bovenal een grote steun voor Amino en haar leden!