Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALv) is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier kan de vereniging, de leden dus, inspraak hebben in alle verenigingszaken. Het is de beste plek om als lid feedback, kritiek, vragen, opmerkingen of wat dan ook richting het bestuur te communiceren. Het is een open grootschalige vergadering, onder leiding van de voorzitter.

Tijdens ALv’s wordt er zo nu en dan een stemming gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Als lid heb je natuurlijk een stem die je op dat soort momenten kan uitbrengen. Kun je nou niet aanwezig zijn op een ALv, maar wil je wel meestemmen om een bepaald onderwerp? In dat geval kun je een ander lid, dat wel aanwezig zal zijn, machtigen om jouw stem uit te brengen. Bij zulke stemmingen bepalen de leden dus democratisch over verschillende onderwerpen.

Het bestuur zal op de ALv’s gedurende het jaar veel verschillende dingen presenteren of mededelen. Hiermee houden ze de leden op de hoogte van alle ontwikkelingen en plannen binnen de vereniging. Als lid kun je op zulke momenten reageren of vragen stellen over de onderwerpen. Deze reacties zal het bestuur dan meenemen en intern bespreken.

Ook commissies of individuele leden kunnen ALv’s gebruiken om mededelingen te doen of vragen te stellen aan alle aanwezige leden. Dit maakt een ALv tot een perfecte gelegenheid om in overleg te gaan met een grote verzameling leden over allerlei onderwerpen.

Een ALv volgt puntsgewijs een vooraf bepaalde agenda van te bespreken onderwerpen. Een voorstel van deze agenda wordt door het bestuur minstens twee weken van tevoren verspreid onder de leden. Zo weet je van tevoren al wat er in ieder geval besproken gaat worden, en kun je je eventueel voorbereiden op bepaalde onderdelen. Aan het begin van de ALv zal de daadwerkelijke agenda vastgesteld worden. Bij deze vaststelling kun je als lid dus zelf nog toevoegingen of wijzigingen voorstellen.

ALv’s worden genotuleerd door de secretaris en vicesecretaris van het bestuur. Dit houdt in dat de besproken zaken opgeschreven worden in de notulen. Zo kan in de toekomst nageslagen worden wat er besproken of besloten is. Kun je nou niet aanwezig zijn bij een ALv, maar ben je wel benieuwd naar wat er besproken is? Middels een mailtje naar de secretaris (secretaris@ulsvamino.nl) kun je de notulen opvragen, zodat je alles nog eens rustig kunt teruglezen.

Al met al zijn ALv’s dus een essentieel onderdeel van de vereniging. Alle leden kunnen hier op de hoogte raken van, en in overleg gaan over, alle lopende zaken binnen de vereniging. Iedereen kan zijn stem laten horen, feedback leveren en daarmee zorgen voor een optimale gang van zaken binnen de vereniging!