Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALv) is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier kunnen leden inspraak hebben in alle verschillende verenigingszaken, alle leden zullen dan ook minstens twee weken van tevoren een officiële uitnodiging ontvangen. Het is de beste plek om als lid of als commissie/ werkgroep feedback, kritiek, vragen, opmerkingen of wat dan ook richting het bestuur te communiceren!

Tijdens ALv’s wordt er zo nu en dan een stemming gehouden onder alle aanwezige leden over uiteenlopende onderwerpen. Kun je nou niet aanwezig zijn op een ALv, maar wil je wel meestemmen om een bepaald onderwerp? In dat geval kun je een ander lid, dat wel aanwezig zal zijn, machtigen om jouw stem uit te brengen! 
Ook kun je bij afwezigheid de notulen opvragen door een mailtje naar de secretaris (secretaris@ulsvamino.nl) te sturen, als je benieuwd bent wat er precies besproken is (of dit op je gemakje terug te lezen)!

Al met al zijn ALv’s een essentieel onderdeel van de vereniging. Alle leden kunnen hier op de hoogte raken van, en in overleg gaan over, alle lopende zaken binnen de vereniging. Iedereen kan zijn stem laten horen, feedback leveren en daarmee zorgen voor een optimale gang van zaken binnen de vereniging!