BAR

De bestuursadviesraad (BAR) is een controle orgaan van U.L.S.V. Amino die het huidige bestuur controleert, maar ook meedenkt omtrent het functioneren en het maken van keuzes binnen het huidige bestuur. Het voorziet dus het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Eens in de zoveel tijd komt de BAR en het bestuur samen om de stand van zaken te bespreken. Op deze manier kan het bestuur haar vragen kwijt bij de BAR, en kan de BAR op haar plaats nuttige tips en kritische kanttekeningen neerleggen bij het bestuur. De BAR is opgebouwd uit een groep oud bestuursleden.